Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana

Komjatice na kolesách. Základná škola s materskou školou Ondreja Cabana sa zapojila do kampane „Do školy na bicykli“. Žiaci si pravidelne značili ako chodili do školy počas 2 týždňov. Snažili sa chodiť inak ako autom, aby neznečisťovali životné prostredie a ešte urobili aj niečo pre svoje zdravie. Dôležité je hýbať sa na čerstvom vzduchu, veď […]